Vår utvecklingsstege och målsättning

Under 10 år

 • Fotboll ska vara roligt/lek
 • Alltid boll med vid övningar
 • Små planer
 • Tydligt/enkelt
 • Ge beröm
 • Teknikens grunder
 • Spela-lek-lär
 • Börja lära sig passa tider
 • Träning 1 ggr vecka
 • SVFF rekomenderara spel i sammandragningsfor
 • Domare kan vara förälder, spelare eller ungdomsspelare

Det är viktigt att alla barn:
-får spela lika mycket i matcherna
-får turas om att starta matcherna
-får spela på olika platser i laget
-får turas om att vara lagkapten

10 -12 år

 • Fotboll ska vara roligt/lek
 • Spela-lek-lär / Alltid boll
 • Laget kan börja utforma egna regler
 • Lära sig passa tider/ringa återbud vid förhinder till träning eller match
 • Grundläggande taktik
 • Tydligt/enkelt/ge beröm
 • Stegrad teknikträning
 • Matcher ska ses som spelarutbildning
 • Lära spelarna att vinna och förlora
 • Målvakter står lika mycket
 • Alla som tränar ska beredas möjlighet att vara med vid match
 • Alla som är uppsatta på laguppställningen ska spela
 • Träning 1-2 ggr vecka
 • Duktiga spelare kan flyttas upp i högre åldersklasser för att utvecklas på ett bättre sätt/talangutveckling

Det är fotfarande viktigt att alla barn:
-får spela ungefär lika mycket i matcherna
-får turas om att starta matcherna
-får spela på olika platser i laget
-får turas om att vara lagkapten

13 -14 år

 • Fotboll ska vara rolig
 • 90% boll i övningar
 • Matcher ska ses som spelarutbildning
 • Tydligt/enkelt/ge beröm
 • Vidarutveckla teknikträningen/tempoövning
 • Fysisk träning
 • Träna på fasta situationer
 • Utveckla taktik
 • Utforma egna regler inom laget
 • Ha induviduella samtal med spelarna
 • Träning ger företräde till match
 • Alltid meddela ledare vid förhinder till träning eller match
 • Träning 2-3 ggr veck
 • Coachning är tillåtet vid t ex. avgörande matcher eller matchavgörande tillfällen
 • Duktiga spelare kan flyttas upp i högre åldersklasser för att utvecklas på ett bättre sätt/talangutveckling

Spel i DM innebär:
-Målsättning är att vinna DM
-Informera spelare och föräldrar i förväg vad som gäller vid DM-spel
-Bästa laget spelar enligt ledarnas bedömning
-Yngre spelare som har kapacitet och kan tillföra laget något får deltaga

15 -18 år

 • Fotboll ska vara rolig
 • 90% boll i övningar
 • Matcher ska ses som spelarutbildning
 • Tydligt/enkelt/ge beröm
 • Vidarutveckla teknikträningen/tempoövning
 • Fysisk träning
 • Träna på fasta situationer
 • Utveckla taktik/medinflytande/A-lagets spelsyste
 • Utforma egna regler inom laget
 • Ha induviduella samtal med spelarna
 • Träning ger företräde till match
 • Alltid meddela ledare vid förhinder till träning eller mat
 • Träning 2-3 ggr vecka
 • Bästa laget spelar enligt ledarnas bedömning
 • Duktiga spelare kan flyttas upp i högre åldersklasser för att utvecklas på ett bättre sätt/talangutveckling
 • Frivillig utbildning till föreningsdomare

Spel i DM innebär:
-Målsättning är att vinna DM
-Bästa laget spelar
-Yngre spelare som har kapacitet och kan tillföra laget något får deltaga