Vi har i Saxemara IF tagit fram olika policy för spelare, ledare och föräldrar.
Vi har även en drogpolicy mot droganvändning.

Spelarpolicy

Match och träning: Kom alltid väl förberedd till match och träning för att kunna göra ditt bästa
Förväntningar: Ställ inte för höga krav på dig själv och din omgivning
Beröm: Stötta dina medspelare i med och motgång
Domaren: Respektera domslut, rätt som fel
Föredöme: Följ föreningens och lagets policy
Omklädningsrum: Lämna alltid ett städat omklädningsrum efter dig
Alkohol och droger: Spelare i Saxemara IF förväntas vara drogfria, alkohol är inte tillåtet inom 2 dagar före match

Ledarpolicy

  • Se till att Saxemara IF´s och det egna lagets policy följs
  • Informera och engagera föräldrarna i olika funktioner
  • Var väl förberädd till träning och match
  • Hälsa domare och motståndare välkomna vid match
  • Respektera domslut, det är viktigt att alltid ha ett gott uppförande mot domarna och vara ett bra föredöme för spelarna
  • Begränsa antalet ledare vid planen under match
  • Uppträd lugnt och sportsligt vid planen under match
  • Behandla alla spelare med respekt
  • Lyssna på spelarnas synpunkter (barn har ofta en helt annan syn på saker än vuxna)
  • Förklara och motivera beslut för spelarna (ex laguttagningar)

Mamma & Pappa policy

”Så här stöttar ni era barn”

Match och träning:När laget tränar eller spelar match ska laget skötas av tränare och ledare som Saxemara IF utsett.
Föräldrar och andra anhöriga ska inte uppehålla sig i omklädningsrum eller spelar på om inte ledarna ber om hjälp. Detta sker i samförstånd mellan ledare och förälder/anhörig
Förväntningar: Tänk på att barn idrottar på sina villkor, inte på dina
Beröm: Beröm är den bästa motivationen i med och motgångar
Domaren: Respektera domslut, rätt som fel. Tänk på! Oftast är det ”unga” killar och tjejer som går under utbildning. Skäller ledare eller föräldrar ger ni signaler till spelarna att detta är tillåtet
Föredöme: Du påverkar ditt barn och din omgivning i positiv riktning om du följer Saxemara IF’s policy

Drogpolicy

Vår målsättning:

  • Att ha en drogfri ungdomsverksamhet
  • Klubben ska med ett stort engagemang arbeta mot droganvändning

Tränare/Ledarnas roll för att nå målet:

  • Att som ledare vara ett positivt exempel både i och utanför träningslokalen
  • Att aldrig prata positivt om droger
  • Att inte uppmuntra till att fira segrar eller dränka förluster med drog
  • Att agera direkt om problem uppstår
  • Att vara lyhörd
  • Att informera varandra och samarbeta med föräldrarna
  • Att vara beredd att vidta åtgärder för att nå klubbens mål med drogpolicyn

Handlingsplan:

  • Försöka att kontinuerligt informera spelar om drogers negativa inverkan
  • Lägga extra kraft vid riskhelger, ex skolavslutning
  • Ordna temakvällar med externa föreläsare om droger
  • Informera om klubbens policy på hemsidan
  • Stärka ungdomars klubbkänsla och ge dem ansvar så att de förstår att de har en betydande roll i föreningen
  • Hela tiden arbeta för att höja debutåldern för droger