Formella och informella normer

Formella regler

Bygg upp regler inom laget, vad som är tillåtet och vad som är förbjudet. Låt spelarna själva vara med och påverka.
Ex:

 • Kom i tid
 • Skräpa inte ned
 • Snus
 • Rökning
 • Alkohol/droger

Informella regler

Bygg upp en bra laganda inom laget. Låt spelarna själva få vara med och påverka.
Ex:

 • Stödja
 • Öppenhet
 • Ärlighet
 • Feedback
 • Humor
 • Ömsesidig respekt
 • En för alla, alla för en

Vid motgång ställs lagandan på prov