Statuter ”Legendernas” Minnesfond

Fonden, som har till syfte att premiera unga lovande fotbollsspelare samt ledare, står under förvaltning  av Saxemara IF.

Fonden har tillkommit såsom en hedersbetygelse för flera duktiga ledare/spelare/medlemmar som gjort en stor insats för Saxemara IF som förening och därför vill vi hedra deras minne under en lång framtid.

Vi har valt att kalla fonden ”Legendernas” minnesfond då vi dels under 2012 förlorade tre stora personligheter som betytt mycket för vår förening samt dels har möjligheten att fylla på med flera namn efter deras bortgång för att hedra deras insats och deras namn.

De personer som vid bildandet av fonden ingår i ”Legendernas” Minnesfond är:
Lennart ” Nordahl” Persson, Arne Gummesson samt Erik Fagberg.

Belöningen skall utgöras av ett prisföremål samt ett presentkort till ett värde av minst 500: – och kommer att delas ut vid varje år tills kapitalet tar slut i fonden.
Värdet i fonden skall varje år redovisas i den verksamhetsberättelse som framläggs vid årsmötet.

Det tillkommer styrelsen för Saxemara IF eller av årsmötet utsedd kommitté att utse belöningsmottagare och se till att fonden förvaltas på ett sådant sätt att priset kan delas ut under många år framåt i tiden.

Belöningsmottagare skall vara en ungdom inom föreningen som utmärkt sig på ett positivt och främjande sätt och utdelningen sker vid den årliga ungdomsavslutningen.

Om ändring av detta reglemente skulle erfordras eller tvekan föreligger rörande tolkning av detsamma äger årsmöte för Saxemara IF rätt att fatta beslut om detta.

Reglementet fastställt av Saxemara IF vid årsmöte den 6 februari 2013.

Pristagare 2015

hugo-de-rooy

Motivering:
Hugo de Rooy

Hugo är trots sin unga ålder en riktig och viktig eldsjäl i Saxemara IF. Förutom att han själv spelar fotboll i föreningens äldsta pojklag är han även ledare för våra yngsta knattar. Hugo är även en duktig föreningsdomare och har i föreningens regi varit ledare i årets fotbollsskola.
Oavsett vilken aktivitet det handlar om så ställer Hugo upp med sitt engagemang och positiva inställning. Med dessa egenskaper är han en förebild för både unga som gamla i föreningen.

Tidigare pristagare

Pristagare 2014

Sam Johansson - Hanna Carlsson

Motivering:
Sam Johansson

Sam är en egen produkt som med talang och framförallt hård träning utvecklats genom Saxemaras ungdomslag och nu tagit en ordinarie plats i A-laget.
Sam har genom åren alltid visat en ödmjuk och positiv inställning till föreningen och dess verksamhet. Förutom att Sam är en mycket god förebild på planen, så ställer Sam alltid upp för föreningen i olika sammanhang.
Vi i Saxemara är stolta över att ha en sådan fin och duktig fotbollsgrabb i vår verksamhet.

Motivering:
Hanna Carlsson

Hanna är som ledare för Saxemara IF’s F9 tjejer en mycket duktig och viktig kugge i starten för de flickor som börjar spela fotboll i Saxemara.
Förutom sitt ledaruppdrag är Hanna ett föredöme även på planen genom sitt spel i Saxemaras dam-lag.
Vid sidan om planen visar Hanna alltid upp en positiv attityd och ett stort engagemang oavsett vilken föreningsaktivitet det än gäller. Vi är många i föreningen som uppskattar dig och de fina insatser du gör både på och utanför planen.

Pristagare 2013

Jacob Gummesson - Rebecca Håkansson

Jacob Gummesson – Rebecca Håkansson

Foto: Tommy Lindström

Motivering:
Jacob Gummesson

Jacob är genom sitt agerande på och utanför planen ett föredöme för Saxemara IF’s ungdomar. Jacob har under 2013 varit en god ambassadör för Saxemara IF genom sitt deltagande i Mjällby AIF’s talangutvecklingsgrupp, BFF’s länslag och inte minst Svenska Landslaget elitläger i Halmstad.

Motivering:
Rebecca Håkansson

Genom sitt uppdrag som ledare för Saxemara IF’s F9 tjejer och F12 tjejer är Rebecca ett föredöme både på och utanför planen.
Genom sitt stora engagemang och goda ledarskap är Rebecca en mycket populär ledare bland våra unga fotbollstjejer. Rebecca är även en stark bidragande faktor i vår lyckade satsning inom flickverksamheten.