Alla är försäkrade

Alla aktiva medlemmar är, efter betald medlemsavgift, försäkrade genom SvFF hos Folksam Idrott.
Försäkringen omfattar alla licensierade spelare. Dessutom är alla icke licensierade (de som ej fyllt 15år) försäkrade genom en särskild ungdomsförsäkring.
Avtalet med Folksam ger de aktiva ett grundskydd under match och träning samt under resan till och från träningar och matcher. Se till att du också har andra försäkringar som gäller under idrott och på din övriga fritid.

Vid skada

Vid skada eller olycka i samband med träning eller match gör man en skadeanmälan direkt till:

Folksam Idrott 0771-960 960

Vid akut skada efter kl 17 och under helger:

Folksam Jour 020 – 45 00 00

Att tänka på i samband med skada är att man alltid ska anmäla skadan till det egna försäkringsbolaget också, då en del hemförsäkringar/fritidsförsäkringar innehåller ett kompleterande skydd vid idrottsskador.

Läs mer på Folksams hemsida:
http://www.folksam.se/forsakringar/idrotta/idrottsforbund/fotboll/1.72056

Är man som medlem osäker eller vill ha hjälp med kontakten med Folksam, går det bra att kontakta föreningens försäkringsansvarig, Tommy Lindström på tel 070-5832023.