Den Blå Tråden är Saxemara IF’s policy och ledstjärna i vårt dagliga arbete.

Vision

Saxemara IF´s vision är att genom en väl fungerande ungdomsfotboll, bli till större delen självförsörjande i representationslagen

Att ha en vision betyder att man har en framtidssyn, som skall genomsyra allt långsiktigt arbete som utförs i klubben. En vision får inte förväxlas med ett kortsiktigt mål och får inte heller vara en tillfällig broms för utvecklingen.
Meningen med Saxemara IF´s vision är att ungdomsfotbollen ska ha en sådan kvalitet på sikt, att föreningen skall vara i stort sätt självförsörjande på spelare i representationslagen.

Ungdomar skall utbildas på ett sätt, så att när man närmar sig senioråldern är man förberedd fysiskt, tekniskt och mentalt för denna utmaning
Detta kräver också kunniga och väl utbildade ledare, vilket är en av de viktigaste uppgifterna i föreningens verksamhet.

Med denna vision vill föreningen sätta fokus på en kvalitativ säkerställd ungdomsfotboll som också utgör en garanti för Saxemara IF´s fotboll, i en framtid där pengar annars kommer att få en alltför dominerande roll.

 Fotbollsfilosofi

  • Vår fotboll ska präglas av Teknik, Snabbhet, Styrka och Glädje.
  • Vi prioriterar alltid Laget.
  • Hos oss är Fair Play en självklarhet.
  • Vi ska alltid ha Roligt när vi spelar.

Definition av termer i fotbollsfilosofi

Teknik:
Är när man utför ett moment i matchen eller övningen med full kontroll på både kropp och boll

Styrka:
Är när man utnyttjar sin psykiska och fysiska kraft för att uppnå et maximalt resultat

Snabbhet:
Är när man är snabbare än sin motståndare i både tanke och rörelse

Fair Play:
Är när man alltid är ärlig och korrekt i sitt uppförande mot ALLA

Glädje:
Är när alla känner sig delaktiga i LAGET

 Vår målsättning för ungdomsarbete

  • Saxemara IF ska präglas av gemenskap, sammanhållning och glädje
  • Fostra och utveckla spelare med speciell tyngdpunkt på laget
  • Ledare och spelare ska uppträda med ödmjukhet och respekt
  • Lära spelare att ringa återbud vid förhinder till träning och match
  • Ledare och spelare ska ha stor respekt för uppgjorda regler och policyfrågor
  • Verka i drogfri miljö
  • Fortbilda ledare internt och externt för att kunna ge spelarna så bra utbildning som möjligt
  • Att på sikt skapa A-lag spelare från de egna leden
  • Bygga upp ett bra samarbeta inom föreningen genom kontinuerliga ledarträffar
  • Upprätthålla god kontakt med kommun, skola näringsliv, media och andra förbund
  • Verka för att skapa en positiv bild av Saxemara IF

Vill ni läsa mer om vårt sätt att jobba med ungdomar så kan du göra det här:

Goda råd att tänka på i Ungdomsidrott
Utvecklingsstege/Målsättning
Policy
Normer