Det är vi som sköter allt runt omkring.

Arrangemangsgruppen sysslar främst med föreningens representationslags matcher och allt arrangemang runt omkring dessa.

Gruppen arbetar också med föreningens kioskverksamhet där vår kiosk på Hejan alltid är öppen då föreningens alla matcher spelas (både senior och ungdomsmatcher).

Kioskverksamhetens arbetsområde innefattar också en glasskiosk på Saxemara badplats som håller öppet 6-7 veckor under sommaren, detta genomförs m.h.a. vår ungdomssektion.

Samarbete med flertalet andra föreningar i Ronneby kommun sker genom en extern förening som kallas ”Barnens dags föreningen” där vi bl.a. arbetar med arrangemangen Nostalgia & Diggiloo sedan många år tillbaka.

Gruppen arrangerar också olika festligheter under året såsom Saxemara strandfest i slutet av Juli och Saxemara IF:s årsfest i oktober/november.

Gruppens syfte är givetvis att skapa ekonomiska förutsättningar för föreningen men också att stärka gemenskapen inom föreningen genom att se till så att vi har trevligt tillsammans!

Vi är just nu 10 personer i gruppen men kan alltid bli flera, -vill du ingå i denna grupp? –Hör i så fall av dig till sammankallande Leif Johnsson.

Vi som ingår i denna grupp är följande personer:

Leif Johnsson
Sammankallandee

Mobil: 070-568 14 20
E-post: leif.johnsson@tarkett.com

Susanne Abramsson
Kioskansvarig

Mobil: 070-930 87 87
E-post: leif.susse@gmail.com

Göran Torstensson
Lotteriförsäljning arrangemang

Mobil: 073-277 12 09

Kent Gummesson
Entréansvarig arrangemang

Tel: 0457-421 03
E-post: kansliet@saxemaraif.se

Ronny Sunesson
Matchvärd arrangemang

Mobil: 073-621 99 75
E-post: ronny.sunesson@lindab.se

Pär Bergman
Grillmästare arrangemang

Mobil: 070-291 51 02
E-post: par.bergman@kustbevakningen.se

Peter Mattsson
Speaker arrangemang

Mobil: 070-833 03 18
E-post: petermattsson77@hotmail.com

Bodil Carlsson
Festkommité

Mobil: 076-133 54 40
E-post: bodil.carlsson@home.se

Fredrik Johnsson
Speaker arrangemang

Mobil: 070-941 93 70
E-post: fredrikjohnsson21@gmail.com

Linda Kullberg
Lotteriförsäljning arrangemang

Mobil: 070-974 98 45
E-post: lindakullman@hotmail.com